Bouwinspecteur

Als inspecteur buitendienst wordt er toezicht gehouden op in uitvoering zijnde bouwplannen. Controle op het bouwen zonder of in afwijking van verleende vergunningen en houdt toezicht op gebruiksvergunningplichtige gebouwen. Deze plannen worden beoordeeld in bouwtechnisch opzicht onder meer aan de hand van de Woningwet en het Bouwbesluit, de Bouwverordening en aanverwante wetgeving en beleidsregels.

Geeft informatie over bouwtechnische- en brandveiligheidsvraagstukken, zowel intern als extern, en treed je op als inhoudelijk deskundige. In geval van afwijkingen van de vergunning wordt er bepaald de uiteindelijke uitvoering, adviseert over te nemen maatregelen, rapporteert over overtredingen en geeft informatie over regelgeving en procedures. Door de ontwikkelingen op het vakgebied zal er beoordeelt worden over vraagstukken en wordt er advies gegeven over de aanpak.