Bouwvergunning

Een bouwvergunning is een gemeentelijke toestemming om een bouwwerk op te richten of aan te passen.

Wilt u (ver)bouwen, dan is daarvoor in de meeste gevallen een bouwvergunning nodig; deze wordt afgegeven door de gemeente.

In de Woningwet is in artikel 40 bepaald, dat het veelal verboden is te bouwen zonder of in afwijking van een vergunning. Onder bouwen verstaat men: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk opzetten, het vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk inrichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats.
De Woningwet onderscheidt drie categorie├źn bouwwerken:

1. Bouwvergunningsvrije bouwwerken
2. Licht-vergunningplichtige
3. Regulier-vergunningplichtige

Het indienen van een aanvraag voor een bouwvergunning is aan landelijke regels gebonden, de zogenaamde indieningvereisten. Deze landelijke regels bestaan uit het indienen van vergunningsdocumenten, tekenwerk en communicatie met de gemeente en de welstandscommissie. Dit traject kan ARSA BMC voor u verzorgen.

Bij de beoordeling of een bouwvergunning moet worden verstrekt, wordt getoetst of het bouwplan voldoet aan vier regels: