Digitalisering

Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een bouwwerk of verbouwing spelen bouwtekeningen een belangrijke rol als informatiedrager. Het kan zijn dat u van uw pand(en) geen tekeningen heeft, of dat deze tekeningen niet meer volledig zijn door bijvoorbeeld verbouwingen en/of uitbreidingen.

ARSA BMC maakt, na het pand te hebben ingemeten, een actuele tekening. Eenmaal digitaal zijn deze tekeningen met enige aanpassingen bruikbaar voor verschillende doeleinden o.a. vluchtplannen, vergunningsaanvragen, ruimtebeheer enz.

De tekeningen kunnen in de toekomst bij eventuele verbouwingen en/of uitbreidingen gemakkelijk worden aangepast en worden hergebruikt. Het tekenwerk kan worden aangeleverd op CD in verschillende bestandsformaten inclusief foto`s en inclusief viewer.

Door het digitaal maken van uw bouwwerk is het tekenwerk niet een eenmalige uitgave maar een investering voor de toekomst, zeker wanneer u meerdere panden beheert.