Projectleiding

Het project begeleiden door ARSA BMC is mogelijk vanaf het beginstadium, bij het opstellen van het Programma van Eisen, tot en met de oplevering van een project.

Voorbereidingsproces:
Aan de hand van het Programma van Eisen en bijbehorende tekeningen, en begrotingen zullen op grond van tijd, kosten en techniek definitieve keuzes gemaakt worden. Hierna volgt het verzorgen van de noodzakelijke informatie ten behoeve van de offerteaanvraag en het leveren van een bijdrage bij de besluitvorming met onderaannemers en leveranciers. Hieronder valt het controleren van de werkbegroting, procedures, prijzen, hoeveelheden en leveranciers op basis van kennis van werkmethoden en uitvoeringsvoorwaarden.

Controle uitvoeringsproces:
Tijdens de uitvoering van een project wordt gecontroleerd of de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals deze in het PVE zijn vastgelegd. Tevens kunnen onvoorziene problemen snel en adequaat worden opgelost, en wordt de verwerking van het meer- en minderwerk gecontroleerd.

Oplevering:
Aan het einde van het project wordt het werk opgeleverd door de aannemer c.q. leverancier, waarbij een opleverstaat wordt opgemaakt van werkzaamheden. Deze zullen dan worden beoordeeld op kwaliteit, en de nog te verbeteren punten worden beschreven mits deze er zijn. ARSA BMC zou u bij een of bij alle fasen van het project kunnen adviseren.