Verbouwing

ARSA BMC kan u van dienst zijn bij verbouwingen van uiteenlopende aard, bij bouwbegeleiding en bij bouwschades.

Bij verbouwingen en ook bij bouwbegeleiding kunnen de volgende diensten geleverd worden:

  • Inventariseren van wensen en verlangens.
  • Maken van schets-, voorlopig- en definitief ontwerp.
  • Zonodig overleg met buren alsmede de eventueel benodigde juridische formulering ten einde in de toekomst problemen te voorkomen.
  • Maken van bestek, tekeningen, statische berekeningen van de hout-, staal en betonconstructie alsmede berekening van de (paal)fundering.
  • Aanvragen van offertes bij aannemers; het bestuderen en onderling vergelijken hiervan.
  • Directie voeren namens de opdrachtgever; controle tijdens de bouw.
  • Verbouwing opleveren; eventuele gebreken en tekortkomingen vastleggen.

In geval van bouwschades volgt na een grondige inspectie ter plaatse een controle van de tekeningen en van de statische berekeningen; zonodig worden aanvullende berekeningen uitgevoerd.